Làm thế nào để thống kê các nguồn cơ hội trong chiến dịch? - Getfly 3.0

Getfly 3.0

23 lượt xem

2019-02-18 10:13:34

 

 

Hiện tại trong chiến dịch Getfly chưa hỗ trợ để thống kê trực tiếp nguồn cơ hội khách hàng trong chiến dịch. Tuy nhiên để thống kê trường thông tin này, anh/chị có thể thao tác như sau:

- Vào Khách hàng -> Tìm kiếm -> điền Nguồn khách hàng -> điền Chiến dịch tương ứng -> Tìm kiếm

 

 

Cảm ơn anh/chị đã đọc. Chúc anh/chị có 1 trải nghiệm tuyệt vời với Getfly!

 

 

Bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Getfly

0/5 (0 lượt)