Tôi muốn phân khách hàng vào nhiều nhóm có được không?

Khách hàng

759 lượt xem

2019-02-15 15:27:20

Chào anh chị

Trên Getfly anh chị có thể phân 1 khách hàng vào nhiều nhóm, hiện tại số nhóm mà 1 khách hàng có thể ở là không giới hạn. 

Bên cạnh nhóm khách hàng thì nguồn khách hàng cũng đang không giới hạn số nguồn, anh chị có thể lựa chọn nhiều nguồn cho 1 khách hàng


Cảm ơn anh chị đã quan tâm!
Bài viết liên quan
    Không có bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Getfly

0/5 (0 lượt)