Tôi muốn nhân viên không thể chỉnh sửa hay hủy công việc thì làm thế nào?

TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

390 lượt xem

14/02/2019

Chào anh chị

Nếu anh chị không muốn cho nhân viên của mình không thể chỉnh sửa hay hủy công việc trong 1 dự án bất kỳ mà anh chị quản lý thì anh chị hãy khóa dự án này lại.


Sau khi dự án bị khóa thì công việc sẽ không thể hủy hay chỉnh sửa


Cảm ơn anh chị đã quan tâm!

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan