Tôi có thêm mối quan hệ nhưng lại không thêm được?

Khách hàng

295 lượt xem

29/01/2019

Thứ nhất bạn phải kiểm tra xem có quyền thêm hay không , Thứ 2 bạn kiểm tra xem mối quan hệ đó đã tạo và bị xóa hay không, nếu bị xóa rồi thì không tạo giống mối quan hệ xóa đó, bạn phai tao mối quan hệ khác hoặc khôi phục mối quan hệ đã xóa đó 


Chúc các bạn thành công!

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Nguyễn Thanh Huyền

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan