Mình muốn thêm 1 khách hàng mới vào bộ lọc cũ đã tạo thì làm thế nào

Khách hàng

268 lượt xem

18/01/2019

Bộ lọc được tìm kiếm và tạo ra theo các điều kiện cụ thể ở phần tìm kiếm nâng cao ( như nhóm khách hàng, giới tính, ngày sinh,...)


Để thêm một khách hàng vào bộ lọc thì khách hàng đó phải đủ điều kiện tạo ra bộ lọc đó ( các khách hàng thảo mãn điều kiện của bộ lọc sẽ tự động chuyển vào bộ lọc đó)


0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Trần Lan Anh

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan