Tôi muốn xóa hết những KH tôi phụ trách để upload lại thì làm thế nào?

Khách hàng

379 lượt xem

05/01/2019

Chào anh chị

Trong trường hợp anh chị muốn xóa hết tất cả khách hàng mình phụ trách để upload lại lên hệ thống thì anh chị thao tác như sau:

- Vào màn hình KH F2 => Chọn người phụ trách là tên của anh chị


- Sau khi hệ thống lọc ra những KH mà anh chị đang phụ trách thì anh chị click vào ô vuông nhỏ phía bên dưới ô Thêm mới => Chọn Thao tác => Xóa nhiều 


Anh chị lưu ý Getfly đang để mặc định số lượng KH hiển thị trên mỗi 1 trang là 50 khách hàng, nếu anh chị phụ trách nhiều KH hơn số lượng này thì có thể cài đặt số lượng hiển thị lớn hơn như 100,200,500,1000


- Sau khi xóa KH xong thì anh chị thao tác upload KH lên hệ thống và lưu ý cần phải tải file mẫu trên hệ thống về để điền thông tin.


Cảm ơn anh chị đã quan tâm!

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan