Tôi muốn các bạn chăm sóc khách hàng bên tôi chỉ xem được những khách hàng chốt thì làm sao

Khách hàng

333 lượt xem

14/12/2018

Hiện tại trên hệ thống Getfly chưa có phần phân quyền xem khách hàng theo nhóm khách hàng.

Anh/chị có thể phân quyền theo người phụ trách khách hàng hoặc theo phòng ban.

- Trường hợp các bạn nhân viên chăm sóc khách hàng có quyền xem tất cả khách hàng, các bạn có thể xem được thông tin khách hàng để chăm sóc

- Trường hợp các bạn nhân viên chăm sóc khách hàng không được phân quyền xem tất cả khách hàng, nhưng muốn các bạn có thể nhìn thấy những khách hàng chốt để chăm sóc.

Anh/chị có thể sử dụng phần chiến dịch kinh doanh, Đối với những khách hàng đã chốt ( khách hàng đã mua hàng) sẽ đổ thông tin về chiến dịch để các bạn nhân viên chăm sóc xem được thông tin khách hàng để liên hệ chăm sóc

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Trần Lan Anh

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan