Tại sao optinform của tôi mọi hôm vẫn có mà hôm nay lại không hiển thị

Marketing - Opt-In Form Landing Page

306 lượt xem

14/12/2018

Chào anh chị!

Khi anh chị tạo optin form trên Getfly , nếu Optinform đó anh chị có setup thời gian sử dụng như hình bên dưới


Anh/chị vui lòng kiểm tra lại xem thời gian chỉ định sử dụng form có phải đã hết thời gian áp dụng hay chưa?Thời gian sử dụng của optin form phải còn hạn thì lúc đó anh chị mới có thể sử dụng optin form này được. Nếu thấy optin form của mình hết hạn thì anh chị có thể gia hạn thêm thời gian.

Cảm ơn anh chị đã quan tâm!

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Trần Lan Anh

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan