Hướng dẫn Module quản lý nhân sự trong phần mềm Getfly Crm

HRM

3869 lượt xem

13/12/2018

I. Quản lý nhân sự là gì:

- Quản lý nhân sự là phương thức giúp quản lý con người trong công việc của doanh nghiệp. Nó đóng vai trò rất quan trọng trong phát triển bộ máy doanh nghiệp.

- Quản lý nhân sự  hay quản lý nguồn nhân lực là sự khai thác và sử dụng nguồn nhân lực của một tổ chức hay một công ty một cách hợp lý và hiệu quả.

II. Khi sử dụng phần quản lý nhân sự trong Getfly CRM:

- Quản lý chi tiết thông tin hồ sơ nhân viên: thông tin về cá nhân, tổ chức, công việc, học vấn, chuyên môn, sức khỏe, bảo hiểm, gia đình, xã hội, v.v.

- Quản lý hợp đồng lao động và phụ lục hợp đồng lao động.

- Thiết lập hệ thống thang bảng bậc lương.

- Hỗ trợ quy trình thực hiện đề xuất điều chỉnh lương: lập đề xuất, duyệt, thực hiện.

- Ghi nhận và theo dõi các hoạt động liên quan đến nhân sự như: điều chỉnh lương, điều chỉnh thang bậc, điều chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm, kiêm nhiệm, khen thưởng, kỷ luật,

- Hỗ trợ quản lý nhân sự theo dự án, công trình, địa điểm làm việc.

- Lập định mức nhân sự. Lập kế hoạch nhân sự và so sánh số liệu thực tế với kế hoạch.

- Thông báo hợp đồng lao động đến hạn, danh sách nhân sự đến hạn điều chỉnh lương.

Module Nhân sự trong Getlfy bao gồm:

- Cập nhật thông tin cá nhân nhân sự

- Cập nhật Thông tin hợp đồng của nhân sự

- Chấm công nhân sự

- Cài đặt thang bảng lương nhân sự

- Tính lương nhân sự.

1. Đầu tiên là cập nhật thông tin cá nhân nhân sự:

Tạo hồ sơ nhân sự cho từng nhân viên trong doanh nghiệp.Truy vấn và hiển thị các thông tin quản lý nhân sự của nhân viên theo các tiêu chí tìm kiếm khác nhau (Ví dụ: ngày gia nhập công ty, cấp bậc, vị trí, bộ phận…).

Tôi sẽ hướng dẫn các bạn phần này như sau:

Sau khi đăng nhập vào hệ thống các bạn chọn biểu tương hình hai người bên góc trái chọn Nhận sự đây là giao diện hồ sơ tất cả nhân viên trong công ty.Hiện tại Getfly hỗ trợ các bạn 2 cách để thêm thông tin nhân sự:

- Thêm mới thủ công

- Upload file theo mẫu.

Cách thứ nhất là phần thêm mới thủ công từng nhân sự vào hệ thống các bạn chọn thêm mới ở màn hình này các bạn điền đầy đủ thông tin của nhân sự đó.

- Tên người dùng đăng nhập vào hệ thống

- Thông tin cá nhân.

- Thông tin liên lạc.

- Trình độ học vấn.

- Thông tin công việc.Sau đó chọn cập nhật.

Cách thứ hai là thêm bằng file  mẫu chọn thêm từ file tải file mẫu xuống nhập đầy đủ thông tin của nhân sự sau đó lưu file lại. Tiếp theo chọn file chọn đường dẫn đến file mới nhập à chọn cập nhật.


Như vậy là xong phần nhân sự.

2. Cập nhật Thông tin hợp đồng của nhân sự.

Tạo hợp đồng lao động cho nhân viên trực tiếp từ hồ sơ nhân sự khi tuyển dụng hoặc khi cập nhật hồ sơ nhân sự. Hợp đồng nhân sự này có thể in trực tiếp trên biểu mẫu hợp đồng lao động của Nhà nước quy định.

Để thiết lập phần hợp đồng nhân sự các bạn chọn Hợp đồng à chọn thêm mới.Đây là giao diện để thêm hợp đồng cho nhân sự những phần có dấu sao màu đỏ là bắt buộc phải nhập.

Các bạn hoàn thành phần  thông tin hợp đồng, thông tin người lao động, người đại diện, thông tin phụ cấp lương  sau đó chọn cập nhật như vậy là xong phần hợp đồng nhân sự.

3. Phần tiếp theo trên nhân sự là chấm công

Nhập bảng chấm công cho nhân viên theo từng kỳ quản lý (giờ làm việc/ca làm việc/tuần/tháng/quý/năm). Bảng chấm công được chi tiết theo các tiêu chí quản lý khác nhau (giờ làm việc bình thường, giờ làm việc phụ trội).

Kết nối với các thiết bị quản lý nhân sự chuyên dụng (máy chấm công, máy tính giờ, máy đọc thẻ ra vào). Nhập dữ liệu chấm công tự động từ các bảng tính Microsoft Excel.

Khi nhân sự quên không chấm công hoặc đi công tác thì bộ phận nhân sự chấm công thay nhân sự đó.

Các bạn cần thiết lập chấm công trên Getfly.

- Cài đặt -> chấm công tiền lương -> cài đặt chấm công -> chấm công GPS -> điền bán kính nhấn lấy toạ độ.


   

 - Chấm công tiền lương -> thời gian làm việc -> thiết lập thời gian.


Thiết lập chấm công theo phòng ban hoặc chi nhánh thì bạn vào quản lý phòng ban -> chi tiết phòng ban đó -> tab chấm công -> bật có -> và cũng nhập thông số toạ độ và lấy toạ độ à chọn lưu và áp dụng.

- Sau khi bạn vào Hr chọn chấm công đây là giao diện chấm công của nhân viên trong công ty. 

 

Tuy nhiên có một công ty thì nhân viên làm không có sử dụng trên phần mền Getfly  thì các bạn có thể import  bằng file excel  thì bạn chọn thêm từ file tải mẫu xuống điền đầy đủ thông tin lưu lại à chọn dữ liệu chấm công  chọn file chấm công à chọn hoàn thành


4. Cài đặt thang bảng lương nhân sự.

Thang lương là thứ tự các bậc lương phân theo ngạch bậc mà cty căn cứ xét nâng lương định kỳ cho cán bộ công nhân viên.

Để cấu hình phần này các bạn vào Hr chọn phần thang lương:

-  Nhập lương cơ bản.

- Tên ngạch lương và hệ số lượng của các bậc.


Sau đó chọn cập nhật vậy là xong  phần thiết lập thang bảng lương trong công ty.

5. Tính lương nhân sự.

Thiết lập, cập nhật và quản lý cơ cấu thu nhập theo cấp bậc chuyên môn (trong cơ cấu nghiệp vụ) và vị trí công tác (trong về cơ cấu tổ chức). Cơ cấu thu nhập bao gồm các nhóm chính sau:

- Lương cơ bản: bao gồm lương trả theo thời gian làm việc.

- Các khoản thưởng/phụ cấp , các khoản phúc lợi: phụ cấp bằng tiền và phụ cấp không nhận bằng tiền.

- Các khoản giảm trừ.

Chủ yếu cho nhân sự hỗ trợ tính lương theo dõi tình hình của công ty theo từng vị trí

vào trong Hr chọn tiền lương à thêm bảng lương à Thêm tên bảng lương , chọn tháng, chọn năm và phòng ban sau đó cập nhật. Sau khi xong các bạn chọn vào tên bảng vừa mới nhập.


Phần tính theo phòng ban mặc định 4 cột đầu tiên hệ thống tự tính còn từng những cột sau khen thưởng giảm trừ thì tự nhâp vào.Lưu ý : các khoản trừ trong lương là để nhập vài mức tiền như tiền tạm ứng trước hay làm sai phạm hoặc quỹ nội bộ còn sau đó muốn trừ tiền bảo hiểm hay thuế thì phải qua khoản giảm trừ tính thuế mới nhập được..

Chúc bạn sử dụng hiệu quả module Quản lý Nhân sự!

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan