Tài liệu API của Getfly 4.0

Hướng dẫn sử dụng

335 lượt xem

2018-12-10 11:36:28

Để lấy thông tin về hệ thống Getfly từ Website Anh/ chị  tham khảo về API của bên em nhé.  

Dưới đây là đường dẫn tài liệu về API: https://developer.getfly.vn

Về API key anh/chị có thể lấy thông tin trực tiếp trên hệ thống bên mình:

 

 

 

 

Bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Trần Thị Quý

0/5 (0 lượt)