Tôi muốn xem thống kê các tin nhắn gửi trên hệ thống thì xem ở đâu?

Marketing - SMS Brandname

357 lượt xem

26/11/2018

Chào anh chị


Trên hệ thống Getfly có tích hợp và hỗ trợ anh chị gửi tin nhắn sms brandname cho khách hàng với mục đích cảm ơn hoặc thông báo cho khách hàng một thông tin nào đó. Để em được thống kê các tin nhắn đã gửi, tin nhắn thành công hay thất bại cũng như giới hạn tổng số lượng tin nhắn được gửi trong một khung thời gian nhất định (tháng này, tháng trước, tuần này, tuần trước,...) thì anh chị thao tác như sau:

- Vào Marketing => SMS marketing


- Click vào tab thống kê: trong phần này anh chị có thể xem được thống kê tổng các tin nhắn đã gửi, trong đó thành công bao nhiêu và thất bại bao nhiêu. Các số lượng này anh chị có thể check được cả trong các thời gian khác như tháng trước, tuần trước,...

 

Cảm ơn anh chị đã quan tâm!

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan