Thông báo quá hạn thanh toán cho khách hàng

Marketing Automation

244 lượt xem

05/11/2018

Để nhắc khách hàng về việc thanh toán đơn hàng anh/chị có thể setup 2 auto như sau:

- Auto 1: Khi tạo đơn hàng sau báo lâu sau ( 7 ngày) gửi mail nhắc khách hàng thanh toánLƯU Ý: gửi cho khách hàng thuộc nhóm chưa thanh toán

- Auto 2: Khi thanh toán đơn hàng cập nhật khách hàng vào nhóm đã thanh toánLƯU Ý: auto này anh/chị sẽ áp dụng đối với những đơn hàng thanh toán 100% số tiền.

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Trần Lan Anh

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan