Xem thống kê email trên GetFly

Đào tạo mindset

801 lượt xem

2018-11-05 10:28:33

XEM THỐNG KÊ EMAIL TRÊN GETFLY

Để xem thống kê Email trên GetFly Anh/ Chị vui lòng đê chuột vào mục Marketing (F3) chọn " Email marketing"

1.  Tab " Chiến dịch Email"

Ở màn hình này mình có thể tìm kiếm những  Chiến dịch  Email đã gửi. Anh/ chị nhập tên chiến dịch email vào khung tìm kiếm như ảnh mô tả nhé!Chú ý: Khi  thêm mới Email mình sẽ đặt tên  Chiến dịch email ngay trong màn hình thêm mới email này2. Tab Thông kê

Ở màn hình " Thống kê' Email sẽ thống kê những email gốc đã gửi , những email gốc của email sinh ra từ auto sẽ không được thông kê ở màn hình này

Ở màn hình này anh chị có thể thao tác "Xóa"  , " Chỉnh sửa "  lại nội dung email  hoắc Gửi lại những  lại những email chưa được gửi trong trường hợp việc gửi email bị gián đoạn ( biểu tượng hình vòng tròn ở  cột thao tác) 3. Tab EmailỞ màn hình này Anh/ Chị có thể kiểm tra tình trạng email  ( đã gửi  hay chưa gửi, gửi rồi thì đọc hay chưa), lọc email đã gửi theo  Nhân viên gửi, tiêu đề email, chiến dịch, email nhận, email gửi. Cũng như Anh/ Chị có thể  tìm kiếm email đã gửi theo  thời gian mong muốn.Bài viết liên quan
    Không có bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Trần Thị Quý

0/5 (0 lượt)