Những lưu ý khi đăng ký SMS Brandname tích hợp vào GetFly

Đào tạo mindset

1349 lượt xem

2018-09-26 08:48:41

Những lưu ý khi đăng ký SMSBrandname tích hợp vào GetFly


1. Danh sách đối tác dịch vụ SMSBrandname đã cấu hình vào GetFly

Link danh sách đối tác: https://wiki.getfly.vn/danh-sach-doi-tac-sms-da-ket-noi-1.html

 Lưu ý: 

       -    GetFly không tích hợp đầu số, chỉ tích hợp SMSBrandname và Brandname phải được đăng ký theo hướng  CSKH (chăm sóc khách hàng ), vì hệ thống GetFly là hệ thống phục vụ CSKH.

Để tránh trường hợp mất quá nhiều thời gian cho việc kết nối SMS vào hệ thống GetFly, các Doanh Nghiệp nên chọn các đối tác mà GetFly đã kết nối, nếu đối tác SMS Doanh Nghiệp chọn mà GetFly chưa kết nối  thì Doanh Nghiệp cần gửi thông tin API để Kỹ thuật GetFly kiểm tra xem có kết nối được không? Thời gian kết nối là bao lâu? Chi phí kết nối như thế nào?

       -  Danh sách các từ bị cấm trong SMS CSKH ( các từ khóa liên quan đến Quảng Cáo)  : https://wiki.getfly.vn/tu-khoa-quang-cao-trong-sms-454.html

2 . Sau khi có tài khoản SMSBrandname Doanh Nghiêp cần gửi những thông tin gì  và tạo yêu cầu kết nối SMS ở đâu để GetFly hỗ trợ ?

Sau khi có tài khoản SMSBrandname Doanh Nghiệp tạo yêu cầu Ticket hỗ trợ cấu hình SMS , sau khi Ticket được tạo Kỹ thuật GetFly sẽ tiếp nhận Ticket và xin những thông tin cần thiết để cấu hình vào hệ thống GetFly ( mỗi bên dịch vụ SMS thì cần những thông tin cấu hình khác nhau)

=> Video Hướng dẫn tạo Tiket yêu cầu hỗ trợ : https://www.youtube.com/watch?v=i77EyG0h7DM

Bài viết liên quan
    Không có bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Trần Thị Quý

0/5 (0 lượt)