Cách thêm chính sách giá

Đào tạo mindset

594 lượt xem

31/08/2018

Để thiết lập các chính sách giá, bạn cần truy cập vào phần chính sách bán hàng như hình minh họa:Để thiết lập chính sách giá,

Bước 1: Bạn nhấp chuột và " Thêm mới" trên màn hình.

Bước 2: Điền các thông tin về chính sách giá mà bạn muốn thiết lập.-          Đặt tên chính sách giá

-          Lựa chọn nhóm khách hàng để áp dụng chính sách

-          Lựa chọn thời gian áp dụng

-          Lựa chọn sản phẩm áp dụng chính sách giá

-          Cài đặt chính sách giá cho từng sản phẩm đã chọn


 Có thể bớt sản phẩm đã chọn bằng việc nhấp chuột vào dấu " x"  ở cuối mỗi sản phẩm hoặc thêm sản phẩm bằng cách nhấp vào nút " Thêm mới sản phẩm

Bước 3: Sau khi cài đặt chính sách giá xong, bạn nhấp vào " Cập nhật"  ở cuối màn hình.

Bước 4: Bạn nhấp chuột vào nút Click để áp dụng trên màn hình Chính sách giá.Và quy trình thiết lập chính sách giá đã hoàn thành.


0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Trần Thị Quý

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan