GIỚI THIỆU VỀ TÍNH NĂNG AFFILIATE

Đào tạo mindset

750 lượt xem

28/08/2018

TÍNH NĂNG AFFILIATE
.
1.      Ý nghĩa: Tính năng affiliate trong GetFly CRM  hay có thể gọi là tiếp thị liên kết, vậy tính năng này giúp ích gì đươc cho Doanh nghiệp:
-          Đối với các doanh nghiệp có mô hình kinh doanh có nhiều cộng tác viên, mô hình kinh doanh nhiều tầng, Đối tác, Đại lý,  KH cũ giới thiệu nhiều KH mới: Thì tính năng Affiliate sẽ giúp ích cho Doanh nghiệp có thể thống kê được KH của mình được giới thiệu bởi ai.
-          Từ việc thống kê trên, Doanh nghiệp sẽ có số liệu vào cuối Tháng/ Quý/ Năm để có thể biết được những ai đang giới thiệu KH nhiều nhất và mang về giá trị giới thiệu là bao nhiêu
ð  Từ đó có những chính sách để tri ân cho những đối tượng giới thiệu này
-          Đây cũng là một chiến lược Marketing của cty, Nguồn KH đến từ Affiliate sẽ có tỉ lệ chốt sale cao hơn với lý do đơn giản là vì uy tín, mức độ tin cậy giữa người giới thiệu và người được giới thiệu.
 
2.      Tính năng Affiliate trên GetFly CRM: KH mới được ghi nhận giới thiệu bởi 1 KH cũ/ User nào đó đã có trên hệ thống CRM qua các hình thức cơ bản:
-          Thêm mới KH tích chọn người giới thiệu là KH/ User
-          Giới thiệu KH qua Hệ thống ghi nhận KH phản hồi
-          Tính năng Landing page ghi nhận người giới thiệu
-          Mã tiếp thị liên kết
+ Thêm nhiều KH được giới thiệu bởi KH/ Nhân viên khác từ file excel
+ Landing page Sản phẩm
-          KPI affiliate


3.      Hướng dẫn sử dụng tính năng Affiliate

Cách 1: Ghi nhận "người giới thiệu" trực tiếp khi thêm mới từng khách hàng hay upload khách hàng theo file excellCách 2: Giới thiệu khách hàng thông qua trang phản hồi khách hàng thân thiết. Khi thêm mới một khách hàng, hệ thống tự động sinh ra cho khách hàng đó một trang phản hồi, việc của anh chị là chỉ cần gửi tới cho khách hàng đó hay cộng tác viên của mình địa chỉ trang khách hàng thân thiết của khách hàng đó để họ có thể truy cập và tự nhập thông tin khách hàng mà họ giới thiệu cho công ty anh chị lên trên đó.

Bước 1: Trong chi tiết của một khách hàng chọn KH phản hổi --> Mời khách hàng 


Bước 2: Copy đoạn mã {{c3s_new_password}} và dán đè đoạn mã đó vào ô "Truy cập ngay" để khách hàng có thể lấy được mật khẩu của mình bằng cách click chọn edit --> copy và dán đoạn mã {{c3s_new_password}} --> insert link --> gửi mailBước 3: Sau khi khách hàng hay cộng tác viên của bạn nhận được mail lấy mật khẩu và đăng nhập vào trang khách hàng thân thiết thì có thể tự nhập khách hàng do họ giới thiệu tại trang đó bằng cách click vào --> Giới thiệu KH

Cách 3: Ghi nhận khách hàng được giới thiệu bằng cách tạo optin form và optin form đó được gắn vào landing page hay tại các trang website của anh chị. Bằng cách chèn thêm đoạn mã "?ref=mã tiếp thị liên kết " hoặc " ?utm_account= mã khách hàng" vào cuối mỗi đường dẫn đó.

Ví dụ: Optin form được gắn trên trang website hay landing page có đường dẫn là: getflycrm.com

1. Khách hàng có mã tiếp thị liên kết là: REF5522 copy đoạn mã đó và gắn vào cuối trang thành: getflycrm.com?ref=REF5522 .Sau đó cung cấp đường dẫn đó cho cộng tác viên, sau khi khách hàng đăng ký vào form tại địa chỉ đường dẫn có chứa mã tiếp thị liên kết thì hệ thống sẽ ghi nhận những khách hàng đó là do cộng tác viên giới thiệu.

2. Bằng mã khách hàng, để lấy được mã khách hàng anh chị truy cập vào optin form đã tạo. Tại bước 2 tìm tên cộng tác viên và copy mã khách hàng của cộng tác viên đó sau đó cũng dán vào cuối đường dẫn có chứa form đăng ký.

Ví dụ: mã khách hàng là: ?utm_account=5365 anh chị copy đoạn mã đó và gắn vào cuối trang thành: getflycrm.com?utm_account=5365

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Trần Thị Quý

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan