Cài địa chỉ vào landing Page

Marketing - Opt-In Form Landing Page

550 lượt xem

09/07/2018

Bước 1: Bạn vào Landing Page chọn biểu đồ "chọn sửa" 


Bước 2: Vào Google Map tìm địa chỉ đúng của mình cần lấy ấn vào "chia sẻ" ấn "Nhúng bản đồ coppy mã code đó như hình vẽ

Bước 3: Quay lại Landing Page ấn vào thay mã code ấn vào biểu tượng <> sau đó thay mã code giống hình vẽ


Bước 4: Bạn ấn cập nhập ,vậy là bạn đã nhúng được địa chỉ cần vào Landingpage
0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Nguyễn Thanh Huyền

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan