Ai có quyền xem lịch hẹn?

Quản lý dự án - Công việc

544 lượt xem

07/07/2018


Khi vào tab LỊCH HẸN hiển thị mặc định các công việc giao cho chính mình.


Khi tìm kiếm các công việc của người khác nếu bạn có quyền xem tất cả công việc hoặc là người liên quan vào công việc đó sẽ hiển thị


0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Trần Lan Anh

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan