Cách chèn video lên landingpage

Marketing - Opt-In Form Landing Page

2109 lượt xem

11/06/2018

Để chèn video lên landingpage
B1) Vào youtube tìm kiếm video muốn chèn ->  Chọn chia sẻ -> Nhúng -> lấy link để chèn

B2) vào video -> ấn vào biểu tượng link để chèn link lấy từ youtube ở B1
Sau đó ấn LƯU lại là hoàn thành

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Trần Lan Anh

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan