Tôi muốn kiểm tra lại thông tin các công việc trong tháng của nhân viên ta làm như thế nào ?

KPI

265 lượt xem

24/05/2018

Để kiểm tra lại thông tin công việc của nhân viên trong tháng ta làm như sau :

Bước 1 : Trỏ chuột vào muc KPI.

Bước 2 : Chọn mục công việc.

Bước 3 : Chọn ra các điều kiện cần tìm kiếm về công việc của nhân viên.

Bước 4 : Chọn mốc thời gian cần liệt kê.

Bước 5 : Tất cả các công việc đều đã đc liệt kê ở dưới , sử dụng lăn chuột để xem toàn bộ thông tin.

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan