Tôi muốn xem thống kê của từng nhân viên?

KPI

306 lượt xem

22/05/2018

                    Để xem KPI của từng nhân viên ta làm như sau :

1 : Trỏ chuột vào mục KPI.

2 : Chọn phần nhân viên.

3 : Chọn nhân viên cần theo dõi .

4 : Chọn thời gian.

5 : Các thông tin của nhân viên đã liệt kê ra , thực hiện kéo xuống dưới trang để xem được nhiều thống kê hơn.

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan