"Chức danh sử dụng trong hệ thống KPI" để làm gì

KPI

395 lượt xem

19/01/2018

Mặc định hệ thống phân quyền có thể nhìn thấy thông tin của nhau theo cấp bậc như sau:

1. Phòng ban cấp cấp trên có thể nhìn thấy thông tin của phòng ban cấp dưới

2. Các phòng ban cùng cấp k nhìn thấy thông tin của nhau

3. Trong 1 phòng ban cấp trên có thể nhìn thấy thông tin của cấp dưới

4. Trong 1 phòng ban nhân viên cùng cấp với nhau cũng k nhìn đc thông tin của nhau. 

Vì vậy việc lựa chọn "Chức danh sử dụng trong hệ thống KPI" để hệ thống có thể hiểu đc người đc chọn ở vị trí nào của phòng ban nào và sẽ có quyền tương ứng tại vị trí của người đó.

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan