Hướng dẫn tích hợp tổng đài GTC trên Getfly 6.0

G-version

32 lượt xem

2024-05-31 09:52:31

 

Để tích hợp tổng đài GTC vào hệ thống Getfly CRM, Bạn vui lòng thao tác theo hướng dẫn sau:

1. Lấy thông tin kết nối 

Bước 1: Liên hệ Getfly để được hỗ trợ  lấy các thông tin sau để gửi sang phía tổng đài GTC: 

- URL 
có dạng https://xxx.getflycrm.com/api/callcenter/inbound 
(ví dụ domain là abc.getflycrm.com thì URL sẽ là https://abc.getflycrm.com/api/callcenter/inbound)
- Token 
là 1 dãy ký tự, token sẽ do Getfly cung cấp 

Bước 2: Bạn vui lòng liên hệ phía tổng đài GTC để được cung cấp các thông tin sau:

- Đường dẫn lấy dữ liệu cuộc gọi 

- Địa chỉ websocket 

- API Key 

- Extension domain

2. Thao tác tích hợp trên Getfly

Sau khi có đầy đủ các thông tin trên bạn vào hệ thống Getfly để tiến hành tích hợp.

Bước 1: Bạn vào mục Cài đặt --> chọn Tích hợp --> Tích hợp tổng đài --> Chọn mục Tổng đài GTC:

Bước 2: Điền thông tin vào các trường tương ứng, nhấn Lưu cấu hình để lưu thông tin:

Bước 3:  Sau khi tích hợp xong bạn sẽ tiến hành phân quyền và chia máy nhánh cho nhân viên theo hướng dẫn: https://wiki.getfly.vn/portal/post/2260

Bước 4: Tiến hành kiểm tra nghe gọi khi cấu hình thành công.

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết, chúc bạn thao tác thành công!

 

 

 

Bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Nguyễn Khánh Linh

0/5 (0 lượt)