Hướng dẫn tích hợp ZNS Etelecom Getfly 6.0

FAQ

37 lượt xem

2024-04-12 02:59:54

 

 

Chào các bạn,

Để kết nối với ZNS Etelecom, các bạn thao tác như sau:

1. Thông tin cần thiết

Liên hệ Etelecom để được cung cấp thông tin các thông tin sau:

  • APP ID (ID Ứng dụng)
  • APP SECRET(Mã bí mật ứng dụng)
  • REDIRECT URI(URL Callback)
  • API KEY

Mỗi tài khoản trên https://cs.etelecom.vn  sẽ có 1 Api key riêng
 

2. Tích hợp trên Getfly

Truy cập Cài đặt => Tích hợp => Tích hợp Zns thông qua bên thứ ba

Chọn nhà cung cấp dịch vụ Etelecom => nhập các thông tin tương ứng ở phần 1 và ấn “Lưu cấu hình”
 


- Sau khi hoàn thành, các bạn F5 lại hệ thống để lấy danh sách OA 

3. Gửi ZNS:

- Gửi trực tiếp qua màn hình thêm mới: Chọn Gửi bằng OA,  sau đó chọn mẫu và thao tác gửi ZNS 
 


Chúc các bạn thao tác thành công!

 

 

Bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Nguyễn Thanh Hoa

0/5 (0 lượt)