Tại sao thêm mới tài khoản người dùng hệ thống lại báo tài khoản đã trùng trên hệ thống Getfly4.0?

FAQ

41 lượt xem

2023-10-26 03:01:18

 

   Chào anh/chị ,

Khi thêm mới tài khoản người dùng trên hệ thống Getfly anh/chị có thể gặp trường hợp khi thêm mới tài khoản người dùng nhưng hệ thống báo “tên người dùng đã tồn tại’’ nhưng anh/chị thấy trên hệ thống tài khoản đang sử dụng không có tài khoản nào trùng thì nguyên nhân do đâu?

1) Lí do

- Hiện tại hệ thống Getfly check trùng với các tài khoản đã xóa trên hệ thống, vì vậy tài khoản này có thể đã trùng với tài khoản đã xóa trên hệ thống.

- Anh/chị vào cài đặt => quản lí người dùng => chọn trạng thái đã xóa để kiểm tra tài khoản thêm mới đã trùng với tài khoản nào trên hệ thống :

2) Phương án xử lí

Cách 1: Anh/chị có thể thay đổi tên đăng nhập của người dùng này khác với tên đăng nhập của tài khoản đã xóa.

Cách 2: Khôi phục tài khoản đã xóa đang trùng với tài khoản khi thêm mới => đổi tên đăng nhập của tài khoản đã xóa này không trùng với tài khoản đã thêm mới => xóa lại tài khoản vừa khôi phục => thêm mới tài khoản người dùng theo tên đăng nhập mong muốn.

 

Chúc anh/chị thao tác thành công

 

Bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Nguyễn Khánh Linh

0/5 (0 lượt)