Hướng dẫn tích hợp SMS Marketing trên hệ thống Getfly CRM 4.0

Đối tác kết nối

45 lượt xem

2023-09-13 03:21:56

 

 

Chào Anh/ Chị.

Dưới đây là danh sách các đơn vị cung cấp SMS Brandname đã kết nối với hệ thống Getfly CRM 4.0

STT

Đơn vị SMS Brandname

Link tài liệu kết nối

1

Vnet

 https://wiki.getfly.vn/portal/post/965 

2

OneSMS

 https://wiki.getfly.vn/portal/post/2019  

3

OneSMS V2

 https://wiki.getfly.vn/portal/post/2019

4

OneSMS V3

 https://wiki.getfly.vn/portal/post/2138 

5

VMG

 https://wiki.getfly.vn/portal/post/2022

6

INCOM

 https://wiki.getfly.vn/portal/post/2023

7

CMC

 https://wiki.getfly.vn/portal/post/1257

8

CMC V2

 https://wiki.getfly.vn/portal/post/1257

9

HTS

 https://wiki.getfly.vn/portal/post/2139

10

HTC

 https://wiki.getfly.vn/portal/post/2140

11

Antit

 https://wiki.getfly.vn/portal/post/2030

12

Vinaphone

 https://wiki.getfly.vn/portal/post/2031

13

Vinaphone HCM

 https://wiki.getfly.vn/portal/post/2032

14

SMS 247

 https://wiki.getfly.vn/portal/post/2034

15

Neo

 https://wiki.getfly.vn/portal/post/2036

16

Abenla

 https://wiki.getfly.vn/portal/post/2043

17

SMS Nhanh

 https://wiki.getfly.vn/portal/post/2044

18

Mobiphone

 https://wiki.getfly.vn/portal/post/2045

19

Mobiphone V2

 https://wiki.getfly.vn/portal/post/2047

20

Mobiphone V3

 https://wiki.getfly.vn/portal/post/2049

21

Mobiphone V4

 https://wiki.getfly.vn/portal/post/2050

22

Mộc Media

 https://wiki.getfly.vn/portal/post/2051

23

Vietguys

 https://wiki.getfly.vn/portal/post/1977

24

Vietguys V2

 https://wiki.getfly.vn/portal/post/1977

25

ESMS

 https://wiki.getfly.vn/portal/post/2052

26

FPT

 https://wiki.getfly.vn/portal/post/2094

27

Mobile Services

 https://wiki.getfly.vn/portal/post/2066

28

VNPAY

 https://wiki.getfly.vn/portal/post/2067

29

Speed SMS

 https://wiki.getfly.vn/portal/post/2068

30

STC

 https://wiki.getfly.vn/portal/post/2141 

31

Bluesee

 https://wiki.getfly.vn/portal/post/2071

32

IMS

 https://wiki.getfly.vn/portal/post/2072

33

Viettel

 https://wiki.getfly.vn/portal/post/858

34

ShopOne(Viettel)

 https://wiki.getfly.vn/portal/post/2073

35

Mitek

 https://wiki.getfly.vn/portal/post/2075

36

VNPT

 https://wiki.getfly.vn/portal/post/2076

37

VNPT Hải Phòng

 https://wiki.getfly.vn/portal/post/2087

38

VSMS

 https://wiki.getfly.vn/portal/post/2088

39

MobifonePlus

 https://wiki.getfly.vn/portal/post/2089

40

Ftech

 https://wiki.getfly.vn/portal/post/2090

41

Hitdu

 https://wiki.getfly.vn/portal/post/2091

42

Noah

 https://wiki.getfly.vn/portal/post/2092

43

Fibo

 https://wiki.getfly.vn/portal/post/2093

44

Viễn thông di động

 https://wiki.getfly.vn/portal/post/2086

45

Vivas

 https://wiki.getfly.vn/portal/post/2085

46

North telecom

 https://wiki.getfly.vn/portal/post/2084

47

Aztech

 https://wiki.getfly.vn/portal/post/2083

48

Golden

 https://wiki.getfly.vn/portal/post/2082

49

CGV Telecom

 https://wiki.getfly.vn/portal/post/2081

50

Motiplus

 https://wiki.getfly.vn/portal/post/2080

51 Epacific  https://wiki.getfly.vn/portal/post/2181 

 

Để tích hợp SMS  với hệ thống Getfly, Anh/ chị vui lòng thao tác theo các bước sau:

Bước 1: Vào phần Cài đặt => Tích hợp => Tích hợp SMS Marketing:

Bước 2: Chọn đối tác và điền tích hợp SMS

Điền các thông tin (do tổng đài cung cấp) để cấu hình SMS vào Getfly:

1. Tên hiển thị (Brandname)

2. Tài khoản SMS

3. Mật khẩu

Bước 3: Nhấn lưu cấu hình và nhập 1 số điện thoại bất kỳ để kiểm tra cấu hình đã thanh công hay chưa

 

Lưu ý: Trường hợp cấu hình không thành công, Anh/chị kiểm tra lại toàn bộ thông tin cấu hình xem đã chính xác chưa.
Hoặc liên hệ hotline - 02462627662 (nhánh 1), tạo ticket ( https://wiki.getfly.vn/portal/post/1702) để được hỗ trợ kiểm tra.

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Trần Thị Quý

0/5 (0 lượt)