Công thức tính số tương tác trong khách hàng

Hướng dẫn sử dụng

54 lượt xem

24/03/2021

Tổng tương tác = email gửi thành công đã đọc + công việc khách có liên quan chưa bị huỷ + sms gửi thành công cho khách + cuộc gọi là gọi ra cho khách thành công + comment trong trao đổi không phải logs + số click link trong email theo email gửi cho khách gửi thành công

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Phan Thị Mai

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan