Tích hợp giao hàng nhanh trên giao diện Getfly CRM 4.0

Hướng dẫn tích hợp

537 lượt xem

2021-01-06 12:09:44

 

 

1: Đăng nhập vào GHN để lấy Token để kết nối API 
Thao tác: Click tên TK GHN -> Dòng token API click xem -> sao chép 

 

 

2. Tạo danh sách cửa hàng:

 

 

- Click “Quản lý của hàng”  để thiết lập cửa hàng + chọn địa chỉ mặc định


 

4. Trên hệ thống Getfly:

- Nhập token đã lấy từ bước 1

- Vào hệ thống Getfly -> chọn cài đặt -> tích hợp -> Tích hợp API-> tab giaohangnhanh.vn


5: Khi kết nối thành công => Chọn kho áp dụng cho mỗi cửa hàng => Lưu thiết lập


LƯU Ý: 

 NẾU TK GHN CÓ NHIỀU USER SỬ DỤNG, CẦN VÀO PHÂN QUYỀN TRÊN GHN ĐỂ DC PHÂN QUYỀN LÊN ĐƠN
Anh/chị vào quản lý cửa hàng, kiểm tra phần cài đặt nhân viên đã là vai trò nhân viên hay chưa, nếu chưa là nhân viên cần cấp quyền là nhân viên để tạo đơn 

 Để cập nhật trạng thái đơn hàng cần bổ sung thêm webhook sau cho đơn vị vận chuyển

   https://{{domain}}/webhook/giaohangnhanh/lading_status?key={{Api key}}

 

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Phan Thị Mai

0/5 (0 lượt)