Tích hợp giao hàng nhanh trên giao diện 4.0

Tích hợp hệ thống

22 lượt xem

06/01/2021

1: Đăng nhập vào GHN để lấy Token để kết nối API 
Thao tác: Click tên TK GHN -> Dòng token API click xem -> sao chép 2. Tạo danh sách cửa hàng:

- Click “Quản lý của hàng”  để thiết lập cửa hàng + chọn địa chỉ mặc định4. Trên hệ thống Getfly:

- Nhập token đã lấy từ bước 1

- Vào hệ thống Getfly -> chọn cài đặt -> tích hợp -> Tích hợp API-> tab giaohangnhanh.vn


5: Khi kết nối thành công => Chọn kho áp dụng cho mỗi cửa hàng => Lưu thiết lập


(LƯU Ý: NẾU TK GHN CÓ NHIỀU USER SỬ DỤNG, CẦN VÀO PHÂN QUYỀN TRÊN GHN ĐỂ DC PHÂN QUYỀN LÊN ĐƠN)

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Phan Thị Mai

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan