Hướng dẫn chỉnh sửa Template bản in

Hướng dẫn sử dụng

794 lượt xem

2020-12-10 15:51:30

 

Để thao tác chỉnh sửa bản in đơn hàng/báo giá/ phiếu thu chi/... anh chị thao tác như sau:

1. Click vào tác vụ "Cài đặt" -> Chọn "Cấu hình hệ thống" -> Chọn "CRM"

2. Chọn "Template bản in". Tại đây sẽ hiển thị các loại bản in có thể chỉnh sửa (Đơn hàng, Báo giá, Phiếu thu/chi, Phiếu xuất/nhập kho, Phiếu tiếp nhận bảo hành, Mã vạch sản phẩm).

3. Sau khi lựa chọn một bản in muốn chỉnh sửa, anh/chị thao tác "Thêm mới". Tại đây sẽ có hai lựa chọn khi tạo Template bản in : "Tải lên mẫu HTML""Mẫu đơn hàng mua".

- "Tải lên mẫu HTML" : anh/chị sẽ tạo mẫu HTML và upload lên Getfly qua đây.

- "Mẫu đơn hàng mua" : chỉnh sửa trên mẫu Đơn hàng của Getfly.

 

4. Hướng dẫn một số tác vụ đơn giản khi chỉnh sửa trên "Mẫu đơn hàng mua"

 

- Tác vụ xoá bảng/ xoá dòng/ xoá cột : Anh/chị click vào thông tin muốn xoá. Chọn bút toán Delete. Nếu muốn xoá bảng chọn "Delete Table", xoá dòng chọn "Delete Row", xoá cột chọn "Delete Column"

- Thao tác thêm dòng trên/dòng dưới : Click vào một dòng muốn bổ sung. Chọn bút toán Add Row. Nếu muốn thêm dòng bên trên chọn "Insert Row Above", thêm dòng bên dưới lựa chọn "Insert Row Below".

- Thao tác chia nhỏ dòng/cột. Click vào ô muốn chia. Chọn bút toán "Split". Nếu muốn chia nhỏ cột, chọn "Split vertical", chia nhỏ dòng chọn "Split horizontal"

 

Bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Lê Ngọc Mai

5/5 (1 lượt)