Hướng dẫn tích hợp tổng đài Epacific trên Getfly 4.0

Tổng đài - Call Center

23 lượt xem

18/11/2020

Để tích hợp tổng đài Epacific, anh/chị cần xin các thông tin cấu hình từ bên tổng đài

- API_KEY: XXX 

- API_SECRET: XXX 

- Domain: xxx (ví dụ: gly001.getfly, epf001.xxxxx .....) 

- Địa chỉ websocket: wss://sbcwrtchcm.ccall.vn:8080 (hoặc wss://sbcwrtchn.ccall.vn:8080) 

- Đường dẫn lấy lịch sử cuộc gọi: Link CDR

- Mật khẩu & Số máy lẻ gọi mặc định (Đây thường là xin thông tin 1 số máy nhánh để gọi test trên trình duyệt) 

- Số máy lẻ nhận cuộc gọi đến: đây là là kịch bản gọi vào để hiển thị trên phần mềm Getfly 

(Ví dụ cuộc gọi đến đổ đồng đều vào các máy lẻ 101,102 thì điền 101,102 ở ô này)

Anh/chị vào Cài đặt -> Call Center -> Điền thông tin cấu hình tương ứng


LƯU Ý: 

+ Nhóm thì các số máy nhánh cách nhau dấu phẩy (,).

 + Có nhiều nhóm thì các nhóm sẽ cách nhau dấu chấm phẩy (;). 

* Kịch bản đổ vào nhóm (Ringroup): 100 - 103 => Điền như sau: 100,101,102,103 

* Kịch bản đổ vào nhóm 1: 100 -103, nhóm 2: 104 - 106 => Điền như sau: 100,101,102,103;104,105,106 

Các kịch bản cuộc gọi chú ý dấu phẩy & chấm phẩy


Sau khi cấu hình xong ấn cập nhật.

 Rồi F5 lại làm theo ảnh để kiểm tra lại cấu hình đã ok chưa.


0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Nguyễn Thị Thanh Tân

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan