Hướng dẫn lấy thông tin máy lẻ trên tổng đài Nhân Hòa

Tổng đài - Call Center

132 lượt xem

28/07/2020

Truy cập trang https://tongdai.vfone.vn 


Đăng nhập thành công tài khoản & Click danh sách số nội bộ để lấy thông tin cấu hình:


Lấy thông tin Extension domain & Port


 Lấy thông tin máy lẻ từ trang tổng đài


Cấu hình thông tin máy lẻ vào hệ thống Getfly


0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Trần Lan Anh

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan