Kết nối Google Form trên giao diện 4.0

Tích hợp hệ thống

1293 lượt xem

2020-06-16 10:20:57

Khi kết nối với Google Forms, khách hàng đăng ký qua google form sẽ đổ trực tiếp về GetFly CRM, và có thể chạy theo các automation đã thiết lập.1. Tạo Project:

-          Truy cập https://console.developers.google.com/apis/dashboard và tạo 1 project.
2: Tiến hành cấu hình project.
-          Mở Project vừa tạo.-          Chọn ENABLE APIS AND SERVICES


-          Enable Google Sheet Api
-          Quay lại Dashboard -> Chọn Credentials


-          Chọn Tab “OAuth consent screen”-          Điền thông tin vào các trường trong hình, sau đó save lại:-          Tạo 1 Client để lấy thông tin xác thực

3. Tạo Form và Spreadsheet
-          Tạo Form


-          Tạo 1 spreadsheet để nhận dữ liệu đổ về4: Cấu hình trên Getfly CRM:
-          Truy cập vào setting -> Tích hợp-> GetFly API KEY để tạo mã API lấy thông tin Khách hàng đổ về Getfly


Chọn Google Sheet
-     -     Mở Client vừa tạo để lấy thông tin cấu hình:
-          Chọn tài khoản gmail vừa tạo client
-  Copy chuỗi màu đỏ trong url của trình duyệt:

https://www.google.com/?code=4/cwAel-_WbAtSsSFCXCJbuuyvNFFu6PCXNZI69rZ8arZU12F12hyES4rq_q2MGZc3tkOsS0-K-_-CYLd5rnkWgt0&scope=https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.readonly

 -   Paste chuỗi vừa copy vào ô “Mã kết nối” -> Click “Lấy access token”Trong url Spreadheet vừa tạo Copy chuỗi trong hìnhhttps://docs.google.com/spreadsheets/d/1UK_hP5c8lp8HxGyMPVfHQTbM6Un8_Wj8CwY53APwJLA/edit#gid=23350747

- Paste chuỗi vừa copy vào ô Spreadsheet Id -> Click “Lấy danh sách sheet” sau đó chọn Sheet
-         -  Chọn các trường dữ liệu tương ứng sau đó click “Tạo code google sheet”


-       -   Copy đoạn code mới tạo-     

     -   Mở tab spreadsheet vừa tạo -> chọn “Công cụ” -> Trình chỉnh sửa tập lệnh
-          Paste đoạn code vừa copy vào phần viết code sau đó lưu lại-          

     Chọn “Chạy” -> “Chạy hàm” -> “Initialize”   5: Test Note:

- Trường hợp sau khi kết nối xong, sau đấy Anh/ Chị vào Form Google thay đổi thông tin form ( thêm bớt các trường thông tin đăng ký của form ấy) thì phải tiến hành kết nối lại và việc kết nối lại  sẽ bắt đầu  từ bước lấy access token.

- Khi kết nối với GG sheet, các trường có dạng select list trên Getfly thì sẽ không lấy được thông tin.

Bài viết liên quan
    Không có bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Getfly

0/5 (0 lượt)