Hướng dẫn tích hợp đối tác vận chuyển EMS

Hướng dẫn tích hợp

344 lượt xem

2020-06-05 15:35:43

 

Để tích hợp vận chuyển EMS, anh/chị vui lòng thao tác theo các bước sau:

BƯỚC 1:   Đăng nhập vào hệ thống EMS để lấy Api key

 

 

BƯỚC 2: Vào phần TÍCH HỢP trên Getfly => chọn EMS VIỆT NAM để nhập API Key => kết nối

BƯỚC 3: Sau khi Kết nối, anh,chị vui lòng chọn Kho tương ứng

Anh/chị lưu lại thiết lập để hoàn thành việc kết nối.
Lưu ý: để cập nhật trạng thái đơn hàng cần bổ sung thêm webhook sau cho đơn vị vận chuyển 

https://{{domain}}/webhook/ems/update_order?key={{Api key}}

 

 

Bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Trần Lan Anh

0/5 (0 lượt)