Hướng dẫn tích hợp đối tác vận chuyển EMS

Tích hợp hệ thống

198 lượt xem

05/06/2020

 

Để tích hợp vận chuyển EMS, anh/chị vui lòng thao tác theo các bước sau:

BƯỚC 1:   Đăng nhập vào hệ thống EMS để lấy Api key


BƯỚC 2: Vào phần TÍCH HỢP trên Getfly => chọn EMS VIỆT NAM để nhập API Key => kết nối


BƯỚC 3: Sau khi Kết nối, anh,chị vui lòng chọn Kho tương ứng


Anh/chị lưu lại thiết lập để hoàn thành việc kết nối.

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Trần Lan Anh

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan