Hướng dẫn tích hợp Giao hàng tiết kiệm phiên bản 4.0

Hướng dẫn tích hợp

943 lượt xem

2020-05-08 15:30:35

Để tích hợp Giao hàng tiết kiệm, anh/chị vui lòng thao tác như sau:

- Bước 1: Anh/chị truy cập vào hệ thống Giao hàng tiết kiệm => Sửa thông tin cửa hàng => Lấy thông tin API Key

 

- Bước 2: Truy cập vào hệ thống Getfly => Cài đặt => Tích hợp => Nhập API kết nối

 

 

- Bước 3: Setup chọn KHO tương ứng => Lưu lại thiết lập

 

 

Lưu ý:

 

- Để tích hợp Giao hàng tiết kiệm thì hệ thống Getfly phải sử dụng Module Kho.

- Trường thông tin Tỉnh thành và Quận huyện sẽ lấy thông tin trường Tỉnh/thành phố và Quận/huyện của khách hàng, nếu thông tin đó giống dữ liệu của bên Viettel post, nếu thông tin không trùng thì sẽ để trống.

- Để cập nhật trạng thái đơn hàng cần bổ sung thêm webhook sau cho đơn vị vận chuyển: 

  https://{{domain}}/webhook/giaohangtietkiem/update_order?key={{Api key}}

 

CHÚC ANH/CHỊ THAO TÁC THÀNH CÔNG!

Bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Trần Lan Anh

5/5 (1 lượt)