Cách thiết lập Nhóm Automation

Marketing Automation

310 lượt xem

15/10/2019

Để thiết lập các Nhóm automation trong Getfly, anh/chị thao tác như sau:

- Bước 1: Vào Cài đặt --> Chọn CRM - Bước 2: Anh/chị chọn Nhóm Automation và thiết lập có thể Thêm/ Xoá nhóm 


Chúc anh/chị thao tác thành công!

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Võ Thu Hà

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan