Cách xoá hẳn khách hàng trên hệ thống

Đào tạo mindset

275 lượt xem

30/09/2019

Để có thể xoá hẳn khách hàng trên hệ thống trước tiên tài khoản phải có quyền " Xoá hẳn khách hàng "


Sau khi có quyền anh chị / thao tác như sau:

- Vào màn hình  Khách hàng ( F2) Cick vào mũi tên trỏ xuống ở thanh công cụ, chọn mục " Đã xoá"


Danh sách các khách hàng đã xoá sẽ được hiện ra

Anh/chị tích chọn những khách hàng muốn khôi phục, Click vào mục " Thao tác" ở thanh công cụ bên trên và chọn " Xoá hẳn"


Sau đấy nhấn " OK " để đông ý xoá hẳn những khách hàng vừa chọn
0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Trần Thị Quý

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan