Hệ thống có chát nhóm được không? và làm thế nào?

Quản lý dự án - Công việc

264 lượt xem

26/09/2019

Chào anh/chị thân mến!

Hiện hệ thống chưa có chát nhóm tuy nhiên có thể tạo thư nội bộ để các bạn cùng vào trao đổi trong đó.

Bạn vào thư nội bộ bên góc tay trái màn hình>kích hình người >rồi vào thư nội bộ>thêm mới

Khi thêm mới các bạn có thể chọn theo phòng ban hoặc chọn cá nhân>sau đó điền tiêu đề và nội dung

Ví dụ : xin đi sớm về muộn

nội dung: Anh/chị xin đi sớm về muộn vào đây xin> rồi ấn gửi.


Vậy là anh/chị đã tạo thư nội bộ thành công, các bạn có trong thư nội bộ mới hình thấy thưu nội bộ này.

Chúc các bạn thành công!


0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Nguyễn Thanh Huyền

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan