Khôi phục sản phẩm đã xóa

Các anh chị có thể khôi phục các sản phẩm đã xóa bằng cách truy cập Bán hàng >> sản phẩm, vào tab Đã xóa.

Trong này hiển thị danh sách các sản phẩm đã xóa, bấm vào biểu tượng khôi phục ở cột cuối là sản phẩm sẽ được khôi phục.

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan