Sử dụng UTM để theo dõi hiệu quả quảng cáo

Marketing - Opt-In Form Landing Page

690 lượt xem

05/01/2018

Dùng UTM Codes để đo lường hiệu quả các kênh quảng cáo

Một chiến dịch quảng cáo thường sẽ được chạy trên nhiều kênh khác nhau (Facebook Ads, Google Ads, News Letter,…), thể hiện qua nhiều form khác nhau (banner, slider của website nội bộ công ty hay của đối tác…) và cả cách khách hàng tương tác với mẩu quảng cáo cũng khác (CPC, CPA, CPM,…).

Như vậy, vấn đề đặt ra là làm cách nào ta có thể đo lường và đánh giá hiệu quả của một chiến dịch quảng cáo từ các kênh quảng cáo đã sử dụng.

Note này mình chia sẻ cách mình vẫn hay áp dụng lên các chiến dịch quảng cáo mà bên mình thực hiện cho khách hàng cũng như cho nội bộ GetFly. Đó là dùng UTM Codes gán lên đoạn URL dùng thực hiện chiến dịch để đo lường hiệu quả các kênh quảng cáo.

Giới thiệu về UTM Code

UTM Code (Urchin Tracking Module) là đoạn mã code mang 1 ý nghĩa (value) nhất định như nguồn (source) , công cụ hoặc loại hình sử dụng (medium) , tên chiến dịch (campaign name)…

Gán những đoạn UTM code mà chúng ta tự đặt tên vào URL (Universal Resource Locator – nói đơn giản là link website mà bạn dùng làm Landing Page thực hiện chiến dịch quảng cáo) thì sau đó dữ liệu về những ý nghĩa (value) trên sẽ được thể hiện hết trong Google Analytics của trang Landing Page đó.

Để gán UTM codes cho 1 URL nào đó ta sử dụng công cụ URL Builder.

Cách xây dựng 1 link Landing Page “lí tưởng”

Vào link này: https://support.google.com/analytics/answer/1033867.
2. Copy và Paste link Landing Page dùng thực hiện chiến dịch quảng cáo.

3. Đặt tên phù hợp cho từng UTM Codes GetFly hiện tại đang hỗ trợ 5 loại Utm ( trong đó 3 UTM Codes có dấu * là quan trọng và bắt buộc)
Utm_souce (Campaign Source): nguồn thực hiện chiến dịch ví dụ như Facebook Ads, Google Ads, News Letter #1,…
Utm_campaign: tên chiến dịch mà bạn muốn định hướng dòng dữ liệu
Utm_medium:  Campaign Medium: cách thức/ hình thức tương tác của mẩu quảng cáo ví dụ như đó là mẩu quảng cáo vị trí banner, slider hoặc là CPC, CPM, hay CPA.
Utm_content:  tên chiến dịch quảng cáo để phân biệt với các chiến dịch khác (theo kinh nghiệm mình đặt tên kèm theo thời gian chạy quảng cáo luôn vô cùng tiện để theo dõi trong report cũng như khi làm bill thanh toán chi phí với Clients)
Utm_term: làm rõ nội dung chiến dịch
4. Nhấn Submit và bạn sẽ được 1 cái link dài thòng như dưới đây

http://getfly.vn?utm_source=Osts_driven&utm_campaign=Blog_QL_NVKD&utm_medium=Cpm&utm_content=quan-ly&utm_term=nhan-vien-kinh-doanh

Nếu bạn click vào link này và đăng ký tương đương GetFly CRM ghi nhận và có thể hiểu như sau:
Bạn vào GetFly đọc Blog và bài đó là quản lý nhân viên kinh doanh sau đó bạn thấy hợp lý và đăng ký sử dụng

5. Ở đây để cho pro tí xíu, bạn copy link đó vào https://bit.ly hay các tool tương tự để rút ngắn link lại là có thể sử dụng cho các kênh tương ứng.

 

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Đẹp Hoàng

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan