Tại sao khi xem Báo cáo telesales lại hiển thị cả những KH đã gọi thành công bên cột Chưa gọi?

CSKH

345 lượt xem

22/07/2019

Khi xem Báo cáo telesales trên Getfly CRM, anh/chị chọn đầy đủ thông tin cần lọc ( Thao tác trên các ô bôi đỏ trong hình)


Tuy nhiên, báo cáo sẽ lọc theo Thời gian tạo khách hàng và Thời gian gọi điện thoại nữa, nên anh/chị phải chọn đúng các mục thời gian này để báo cáo được chính xác nhất.
Có thể anh/chị đã gọi cho 1 khách hàng A vào thời gian là ngày hôm trước, tuy nhiên lại lọc báo cáo chọn Thời gian gọi điện thoại là "Hôm nay" thì Báo cáo lọc ra sẽ ghi nhận Khách hàng A bên cột Chưa gọi.
Cảm ơn anh/chị đã theo dõi bào viết!

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan