Ai là người mặc định được xem công việc

Đào tạo mindset

262 lượt xem

31/05/2019

Những người sau sẽ mặc đinh  xem được công việc khi tạo công việc:

1. Người tạo việc

2. Cấp trên của người tạo việc

3. Cấp trên của cấp trên người tạo việc

4. Người nhận việc

5. Người có quyển xem tất cả công việc

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Trần Thị Quý

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan