Cách xem Log hệ thống

Đào tạo mindset

404 lượt xem

31/05/2019

Cách xem Log hệ thống: Anh/ chị click vào  tên hiển thị của tài khoản ở góc phải màn hình, chọn " Cài đặt" kéo xuống click  vào " Logs hệ thống" 

https://1.getfly.vn/uploads/files/private/thang_5/h%E1%BB%87_th%E1%BB%91ng.png

* Chú ý: phần logs này chỉ hiển thị đối với tài khoản có quyền admin

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Trần Thị Quý

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan