Cách xoá tài khoản của nhân viên- Xoá user trên Getfly 3.0

Getfly 3.0

237 lượt xem

2019-05-30 16:23:37

Chào anh/chị! 

1. Để xoá được tài khoản người dùng trên hệ thống trước tiên tài khoản của anh /chị phải có quyền " Xoá " ở quyền " Quản lý người dùng"

https://1.getfly.vn/uploads/files/private/thang_5/xo%C3%A1_1.png

 

 

2. Sau khi anh /chị có quyền rồi, anh /chị vào mục quản  lý người dùng , tìm tài khoản muốn xoá và click vào thao tác xoá - biểu tượng hình thùng rác

 

 

https://1.getfly.vn/uploads/files/private/thang_5/xo%C3%A1_3.png

Chúc anh/chị thao tác thành công! 

Bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Trần Thị Quý

0/5 (0 lượt)