Công ty tôi có nhiều chi nhánh, mỗi chi nhánh ở 1 tỉnh thì setup chấm công trên Getfly như thế nào

Đào tạo mindset

798 lượt xem

2018-12-28 09:35:02

Trường hợp  công ty có nhiều chi nhánh, mỗi chi nhánh ở 1 vùng địa lý khác nhau thì mình sẽ setup chấm công theo từng phòng ban
1. Vào quản lý phòng ban tạo các phòng ban tương  ứng với từng chi nhánh

https://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/ph%C3%B2ng_ban.png

2.  Tiếp theo  vào từng phòng ban đã tạo chọn phần chấm công và setup chấm công cho từng phòng ban

https://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/ch%C3%A1m_c%C3%B4ng_2.png

Bài viết liên quan
    Không có bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Trần Thị Quý

0/5 (0 lượt)