Quyền xem báo giá trên Getfly CRM 4.0

Báo giá

32 lượt xem

2023-06-16 10:11:24

 

Chào anh/chị, những người sau sẽ được xem báo giá trên Getfly CRM 4.0

  1. Có quyền Truy cập và thêm mới ở Báo giá sẽ xem được báo giá do tài khoản đó là người tạo hoặc là người thực hiện báo giá 
  2.  Người liên quan đến báo giá 


3. Cấp trên có thể xem báo giá của cấp dưới 

4. Theo sơ đồ phòng ban, người có quyền cao nhất ở phòng ban cha mặc định sẽ xem được báo giá của các nhân viên ở phòng ban con 
 

5. Người có quyền xem tất cả báo giá sẽ xem được tất cả báo giá trên hệ thống

Cám ơn anh/chị đã theo dõi bài viết!

 

 

 

 

Bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Võ Thu Hà

0/5 (0 lượt)