Hướng dẫn tạo mới đơn hàng mua trên Getfly CRM 4.0

Hướng dẫn sử dụng

38 lượt xem

03/11/2021

Để tạo đơn hàng mua anh/chị cần được phân quyền liên quan đến phần mua hàng


Sau khi đã được phân quyền, anh/chị chọn phần menu bán hàng => mua hàng


Màn hình hiển thị danh sách đơn hàng mua, để thêm mới đơn hàng anh/chị click ô Tạo đơn hàng

Đây chính là màn hình chi tiết tạo đơn hàng, anh/chị vui lòng nhập thông tin người muaVà thông tin sản phẩm muaĐể hoàn tất thao tác anh/chị click Thêm mới để tạo đơn hàng.


Chúc anh/chị thao tác thành công!

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Trần Lan Anh

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan