XÓA CÔNG VIỆC

Hướng dẫn sử dụng

55 lượt xem

09/10/2021

Xóa hẳn công việc như thế nào

- Cho phép xóa hẳn công việc khỏi hệ thống, công việc sau khi xóa sẽ không hiển thị ra ra ngoài danh sách.- Người nào có quyền xóa công việc mới được phép xóa công việc đó.


- Khi xóa công việc, những thông báo tương ứng với công việc/ người liên quan sẽ mất theo.


- Công việc đã xóa sẽ không truy cập lại được.


Ai là người có quyền xóa công việc: 


+ Phải có quyền xóa công việc


+ Là người tạo hoặc có quyền xem tất cả hoặc là cấp trên của người thực hiện

1 / 5 ( 1 votes )
Thông tin tác giả

Phan Thị Mai

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan