Hướng dẫn lấy mã API key trên Getfly 4.0

Hướng dẫn sử dụng

1533 lượt xem

2021-07-14 17:37:07

Để lấy được mã kết nối API key trên Getfly, anh/chị cần có quyền admin.

Sau khi có quyền, anh/chị vào Cài đặt -> Tích hợp -> Tích hợp API -> Getfly


Tại đây, anh/chị có thể nhấn Tạo mới để sinh ra mã nếu thao tác lấy mã lần đầu hoặc khi cần đổi mã mới


(Nâng cao) Tài liệu nâng cao về kết nối API với Getfly CRM, anh/chị có thể tham khảo ở đây: https://developer.getfly.vn

Cảm ơn anh/chị đã đọc. Chúc anh/chị có một trải nghiệm tuyệt vời với Getfly!


Bài viết liên quan
    Không có bài viết liên quan
Tags
    Không có tag liên quan
Thông tin tác giả

Getfly

0/5 (0 lượt)