Thiết lập các Quỹ và Quy trình Quỹ

Hướng dẫn sử dụng

57 lượt xem

18/01/2021

     Quỹ là toàn bộ các khoản tiền của doanh nghiệp, bao gồm tiền mặt và tiền gửi ngân hàng.

Tạo và Quản lý Quỹ trên Getfly CRM sẽ giúp doanh nghiệp:

- Quản lý chặt chẽ các quỹ tiền mặt và tiền gửi ngân hàng của doanh nghiệp

- Quản lý dòng tiền ra vào mọi lúc mọi nơi trên nền tảng công nghệ

- Hạn chế thất thoát tài chính doanh nghiệp

Để tạo Quỹ trong module Tài chính kế toán => Chọn Quỹ =>Chọn    để thêm Quỹ
Giải thích:

-         Người quản lý quỹ: là người có thể thay đổi thông tin trong quỹ, duyệt các yêu cầu thu, yêu cầu chi

-         Thủ quỹ: là người xác nhận nhập tiền/chi tiền từ quỹ. Chỉ khi nào thủ quỹ xác nhận, số tiền trong quỹ mới thay đổi.

-         Người liên quan: là người nắm được tình hình thu/chị và tồn trong quỹ đó. Tạo ra các yêu cầu thu chi liên quan đến Quỹ

-         Nếu quỹ này trực thuộc một quỹ nào đó, anh/chị chọn quỹ tương ứng ở phần quỹ cha. Hệ thống sẽ tự động cập nhật tồn quỹ của Quỹ cha theo tổng tồn quỹ của các quỹ con trực thuộc.

Ví dụ: Anh/chị có một quỹ tổng là Quỹ tiền gửi Ngân hàng. Và có hai quỹ con là Quỹ tiền gửi NH BIDV và Quỹ tiền gửi NH Vietcombank.

-         Chọn tài khoản hạch toán để ghi vào sổ quỹ.


***Thiết lập Quy trình xử lý yêu cầu chi phí:

-         Chọn người có thể lập các yêu cầu chi phí liên quan đến Quỹ này: hệ thống đang để mặc định là tất cả, nhưng anh/chị có thể tùy chỉnh được theo từng quỹ.

-         Thêm người duyệt yêu cầu chi phí: là việc anh/chị thiết lập thêm bước duyệt các yêu cầu chi phí. (Ví dụ: thiết lập các Trưởng phòng sẽ duyệt bước này)

-         Kết thúc quy trình: là việc lựa chọn người cuối cùng có quyền duyệt và hoàn tất việc xét duyệt yêu cầu chi phí.

Lựa chọn  để thêm mới Quỹ

Sau khi thêm mới thành công, danh sách các quỹ đã tạo sẽ hiển thị như sau: 

Để xem chi tiết Quỹ, anh/chị lựa chọn vào tên Quỹ


Trong quỹ anh/chị có thể xem được toàn bộ các hoạt động trong quỹ. 


HƯỚNG DẪN BẰNG VIDEO0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Trần Thị Quý

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan