Hướng Dẫn Tích Hợp Giao hàng tín tốc Và Cách Sử Dụng Trên Giao Diện 4.0

Hướng dẫn sử dụng

658 lượt xem

2020-12-23 08:48:39

Hướng dẫn kết nối giao vận Tín Tốc

1 – Lấy thông tin kết nối

-          Tên đăng nhập: Tài khoản đăng nhập hệ thống Tín tốc

-          Api token2 – Kết nối3 – Tạo đơn hàng4 – Nhờ bên Tín tốc thêm webhook để cập nhật trạng thái vận đơn

Webhook: https://{{domain}}/webhook/tintoc/update_order?key={{Api_key}}

Trong đó:

+ Domain: domain hệ thống CRM của khách hàng

+ Api key: Api key của CRM, lấy ở phần tích hợp

 

-          Khi bên Tín tốc gọi webhook, cập nhật trạng thái đơn hàng là 4000 – Đã thanh toán thì đơn hàng bên CRM sẽ tự động thanh toán


Bài viết liên quan
    Không có bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Trần Lan Anh

0/5 (0 lượt)